pt en
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Mesh safety glove with easy fast
183,12
Ref: 95100.800S000.000
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Mesh safety glove with easy fast
183,12
Ref: 95100.800M000.000
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Mesh safety glove with easy fast
183,12
Ref: 95100.800L000.000
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Mesh safety glove with cuff"Stop blade"
360,72
Ref: 95100.80XS000.150
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Mesh safety glove with cuff"Stop blade"
360,72
Ref: 95100.800S000.150
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Mesh safety glove with cuff"Stop blade"
360,72
Ref: 95100.800M000.150
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Mesh safety glove with cuff"Stop blade"
360,72
Ref: 95100.800L000.150
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Glove tightener
5,88
Ref: 44600.APLM000.010
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Reversable boning apron
216,76
Ref: 95100.XRE2000.750
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Plastic scarbbard for 1 knife
24,58
Ref: 94200.4180000.001
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Plastic scarbbard for 4 knives
35,14
Ref: 94200.4240000.004
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Belt with buckle
25,71
Ref: 94200.4400000.000
<
03
N
e
w
s
l
e
t
t
e
r
N
e
w
s
l
e
t
t
e
r